หลายต่อหลายคนเมื่อมีอาการปวด จุกเสียดแน่นหน้าอก มักใช้ความอดทนจนเป็นความชะล่าใจ คิดว่าอาการดีขึ้นเอง แต่รู้หรือไม่ว่า!! อ่านต่อ พิชิตหลอดเลือดหัวใจตีบ ด้วยหัตถการขยายหลอดเลือดหัวใจ - คุณกึกก้อง เจียงพัฒนากิจ