มะเร็งกระเพาะอาหาร
Created Date : 01-ก.ค.-2562
มะเร็งกระเพาะอาหาร เป็นโรคที่ไม่สามารถทราบสาเหตุที่แน่ชัด ส่วนใหญ่มีปัจจัยเสี่ยงจากการติดเชื้อแบคทีเรียเฮลิโคแบคเตอร์ ไพลอไร (Helicobacter pylori) ที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารหรือโรคกระเพาะ ระยะแรกของโรคมะเร็งกระเพาะอาหารอาจไม่มีอาการแสดง หรือมีอาการโดยทั่วไปไม่เฉพาะเจาะจงคล้ายกับโรคอื่นๆ รู้สึกอาหารไม่ย่อย ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย หรือท้องผูก ท้องอืด หลังกินอาหาร ไม่อยากอาหาร สำหรับอาการมะเร็งกระเพาะอาหารในระยะลุกลาม อาจมีอาการอ่อนเพลีย อาเจียนเป็นเลือด ถ่ายเป็นเลือด น้ำหนักลด

ปัจจัยเสี่ยงของโรค
                ปัจจัยเสี่ยงที่มีความเกี่ยวของกับการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหาร ได้แก่ เมื่ออายุมากขึ้นก็จะมีโอกาสเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารมากขึ้น ผู้ชายมีความเสี่ยงที่จะเป็นมากกว่าผู้หญิง การรับประทานอาหารปิ้ง ย่าง หมักดองอาจทำให้มีโอกาสเป็นมะเร็งมากขึ้น ในขณะเดียวกันการรับประทานผักและผลไม้ก็อาจจะช่วยลดโอกาสเกิดโรคได้ การติดเชื้อแบคทีเรีย H. Pylori ซึ่งเป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่อยู่ในกระเพาะอาหาร เมื่อติดเชื้อนี้จะทำให้มีอาการอักเสบและเกิดเป็นแผลในกระเพาะอาหารจึงเพิ่มโอกาสในการเป็นมะเร็งกระเพาะอาหาร การสูบบุหรี่ทำให้มีโอกาสเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารได้สูงขึ้น หรือจากโรคต่างๆ เช่น กระเพาะอาหารอักเสบเรื้อรัง และโรคเลือดบางชนิด ลักษณะตามอาการที่กล่าวมาข้างต้นจำเป็นต้องเข้ารับการตรวจอย่างละเอียดโดยการส่องกล้อง เพื่อให้เห็นภายในกระเพาะอาหาร และตัดชิ้นเนื้อไปตรวจการอัลตราซาวด์ ทำให้เห็นความลึกของกระเพาะอาหาร หรือการกระจายของมะเร็งกระเพาะอาหาร การกลืนแป้งหรือสารทึบแสง และทำการเอกซเรย์จึงจะสามารถเห็นความผิดปกติ ตำแหน่งของโรค และการกระจายของโรคได้ละเอียดมากกว่าการเอกซเรย์ธรรมดา  สำหรับแนวทางเลือกการรักษาขึ้นอยู่กับขนาด ตำแหน่งของก้อน และระยะการแพร่กระจายของมะเร็งกระเพาะอาหาร ซึ่งประกอบไปด้วยการผ่าตัดรังสีรักษา และการให้ยาเคมีบำบัด

ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ อาคาร 1 ชั้น 2 โทร.02-2717000 ต่อ 10298-99