โรคระบบทางเดินอาหาร
Created Date : 30-เม.ย.-2562
                  ในปัจจุบันด้วยวิถีชีวิต และการบริโภคที่มีพื้นฐานอยู่บนความเร่งรีบ ทำให้การรับประทานอาหารในแต่ละมื้อเน้นความสะดวก รวดเร็ว ส่วนใหญ่ซื้ออาหารนอกบ้านรับประทาน หลายครั้งอาหาร และการบริโภคเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาสุขภาพด้านระบบทางเดินอาหาร โรคที่เกิดขึ้นมักมีผลกระทบกลายเป็นปัญหาต่อการดำเนินชีวิต หรืออาจแฝงตัวอยู่ภายใน จนกระทั่งส่งผลให้เกิดเป็นโรคมะเร็งระบบทางเดินอาหาร โรคระบบทางเดินอาหาร เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของอวัยวะต่างๆ ในระบบทางเดินอาหาร เริ่มตั้งแต่ช่องปาก ลำคอ หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ ไปจนถึงทวารหนัก ตับ ถุงน้ำดี ท่อน้ำดี และตับอ่อน โรคในระบบทางเดินอาหารเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย มีตั้งแต่โรคทั่วไป โรคปวดท้อง อาหารไม่ย่อย ท้องเสีย กระเพาะอาหาร จนถึงโรคมะเร็งต่างๆ อาทิ มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งตับ มะเร็งลำไส้ เป็นต้น หลายโรคที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งพัฒนาไปเป็นแบบเรื้อรัง

อาการที่พบมากเกี่ยวกับโรคทางเดินอาหาร ได้แก่

 • อาการปวดท้อง
 • ท้องอืด ท้องเฟ้อ ท้องเสีย
 • ท้องผูก หรืออาจมีอาการแทรกซ้อนอื่น เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ขาดน้ำ

การตรวจวินิจฉัย และขั้นตอนการรักษา
            การตรวจรักษาโรคระบบทางเดินอาหารเป็นสิ่งสำคัญ เพราะเป็นโรคที่อยู่ในระบบทางเดินอาหาร การตรวจวินิจฉัยจึงต้องอาศัยเครื่องมือตรวจเพิ่มเติม เพื่อให้เห็นรายละเอียดโรคได้ชัดเจนมากที่สุด ประกอบกับต้องได้รับการดูแลรักษาจากแพทย์เฉพาะทางที่มีความชำนาญ เนื่องจากหลายโรคมีอาการใกล้เคียงกัน หรือเป็นโรคที่ไม่แสดงอาการจำเพาะในช่วงแรก โดยรวมของการรักษาโรคระบบทางเดินอาหาร จึงต้องประกอบด้วยการสอบถามอาการ ซักประวัติ ตรวจร่างกายโดยแพทย์ และตรวจเพิ่มเติมอื่นๆ เช่น ตรวจอุจจาระ เอกซเรย์ อัลตราซาวด์ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ และตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) รวมถึงการตัดชิ้นเนื้อเพื่อนำไปตรวจทางพยาธิวิทยา และเมื่อตรวจพบโรคแพทย์จะดำเนินการรักษาตามสาเหตุการเกิด ตั้งแต่การทานยา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไปจนถึงการผ่าตัดรักษาทั้งในแบบมาตรฐาน หรือการผ่าตัดส่องกล้อง เป็นต้น

เทคโนโลยีในการตรวจรักษาโรคระบบทางเดินอาหาร

 • อัลตราซาวด์ (Ultrasound)
 • ส่องกล้องตรวจหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กส่วนต้น ตรวจหาเชื้อแบคทีเรียในกระเพาะอาหาร (Gastroscopy)
 • ส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy)
 • ตรวจลำไส้เล็กด้วยการกลืนแคปซูล (Capsule Endoscopy)
 • ตรวจหาความผิดปกติของตับ (Fibroscan)
 • ส่องกล้องตรวจท่อทางเดินน้ำดี (ERCP)
 • ตรวจหาแบคทีเรีย Pylori ในกระเพาะอาหารจากลมหายใจ
 • เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT Scan 64 Slices)
 • ตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า Magnetic Resonance Imaging (MRI)
 • การผ่าตัดส่องกล้องเอ็นโดสโคป (Endoscope)


ระบบทางเดินอาหารและตับ อาคาร 1 ชั้น 2 โทร.02-2717000 ต่อ 10298-99