ไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B)
Created Date : 01-ก.ค.-2562
                 ปัจจุบันมีการรณรงค์ให้ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีมาโดยตลอด แต่ก็ยังพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน ผู้ที่รับเชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกาย เชื้อจะเข้าไปฟักตัวในตับทำให้เกิดภาวะตับอักเสบบีเฉียบพลัน บางรายจะไม่แสดงอาการชัดเจน ลักษณะอาการที่พบได้ ได้แก่ มีไข้ต่ำๆ คลื่นไส้ อาเจียนอ่อนเพลีย ตัวเหลือง ตาเหลือง
ไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B)

การตรวจวินิจฉัย ไวรัสตับอักเสบบี

  • เจาะเลือด ตรวจค่าการทำงานของตับ ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบบี หากตรวจพบเชื้อจะต้องมีการเจาะเลือดตรวจซ้ำอีก 6 เดือนต่อไป
  • การตัดชิ้นเนื้อจากตับไปตรวจ จะทำเฉพาะผู้ป่วยตับอักเสบเรื้อรัง ที่ต้องการติดตามการดำเนินของโรคหลังจากที่ได้รับเชื้อแล้วอาจจะสามารถฟื้นตัวได้โดยสมบูรณ์ เนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันสามารถทำลายไวรัสได้หมด และสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาได้เอง หรืออาจเป็นโรคตับอักเสบบีเรื้อรัง ที่มีโอกาสลุกลามเป็นตับแข็ง หรือมะเร็งตับ
ไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B)
                 ดังนั้น เมื่อตรวจเลือดพบเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ควรรับคำปรึกษาจากแพทย์ในการดูแลรักษาตัวเองและคนใกล้ชิด พร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ รับประทานยา รับการฉีดยาตามที่แพทย์กำหนดอย่างสม่ำเสมอ พบแพทย์เพื่อตรวจ ติดตามการดำเนินโรค หรืออาการเพื่อควบคุมการลุกลาม ควรพาคนในครอบครัวตรวจเลือดหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย ไม่ควรใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น ระวังเลือด สารคัดหลั่งเปื้อนผู้อื่น อย่าบริจาคเลือด และอวัยวะใดๆ หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ พักผ่อนอย่างเพียงพอ

วิธีง่ายๆ ป้องกัน “โรคไวรัสตับอักเสบบี”

  • ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันได้ (ปกติถ้ามีภูมิแล้วจะป้องกันการติดเชื้อได้ตลอดชีวิต) หากไม่ทราบว่ามีภูมิคุ้มกัน หรือไม่ สามารถตรวจได้โดยการตรวจเลือด
  • สำหรับเด็กทารกแรกเกิด การได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีตั้งแต่แรกคลอด หลังฉีดวัคซีนครบ 3 เข็มแล้วเกือบทั้งหมดจะมีภูมิคุ้มกัน
  • ตรวจสุขภาพประจำทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตรวจเช็คตับให้ได้ปีละครั้ง
  • เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอ
  • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเสริมสร้างภูมิต้านทานโรค

ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ อาคาร 1 ชั้น 2 โทร.02-2717000 ต่อ 10298-99