ภาวะการแพ้แบบรุนแรง
Created Date : 23-พ.ย.-2561
ภาวะการแพ้แบบรุนแรง (Anaphylaxis)
              จากสารก่อภูมิแพ้ที่ทำให้ผู้ป่วยมีอาการรุนแรง ถึงขั้นเสียชีวิตได้จริงๆ แล้วภาวะนี้พบไม่บ่อย
โดยทั่วไปพบน้อยกว่า 1% ของประชากร แต่ก็พบอุบัติการณ์การเกิดโรคเพิ่มขึ้นทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทย โดยเฉพาะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งยังไม่ค่อยมีผู้ป่วยหรือผู้ปกครองเข้ามาปรึกษาแพทย์มากเท่าที่ควร เพราะยังไม่ตระหนักถึงความรุนแรงของโรคนี้ และขาดการดูแล ป้องกันและรักษาที่ถูกต้อง
ภาวะการแพ้แบบรุนแรง

สาเหตุของการเกิดโรค
      
พบว่าในเด็กเกิดจากการแพ้อาหารมากที่สุด ส่วนในผู้ใหญ่พบว่าเกิดจากการแพ้ยา สาเหตุนอกจากนี้ได้แก่แมลงต่อย แพ้ถั่วลิสง แป้งสาลี และแพ้ยางพาราเพิ่มขึ้น อาหารที่ทำให้เกิดอาการแพ้แบบรุนแรงมีความหลากหลายมากขึ้นจนบางครั้งนึกไม่ถึงว่าจะเป็นสาเหตุการเกิดอาการแพ้
อาการที่ตรวจพบ 
               ได้แก่ ผื่นลมพิษเฉียบพลัน หน้าบวม ตาบวม แน่นในคอ แน่นหน้าอก หายใจเหนื่อยหน้าแดง ปวดท้อง อาเจียน หรือเป็นลมหมดสติหลังจากได้รับสารที่แพ้ไม่นานอาการอาจเกิดขึ้นพร้อมๆ  กัน หรือเกิดเพียงบางอาการก็ได้ โดยสารที่แพ้จะได้รับทางการกิน การสูดดม การฉีดยาหรือหลังจากแมลงสัตว์กัดต่อยก็ได้ นอกจากนี้ยังพบว่าถ้าผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ไม่ถูกวิธีก็สามารถเกิดอาการแพ้รุนแรงซ้ำอีกได้ภายใน 1 – 2 วัน
การรักษา
                 สำหรับภาวะแพ้แบบรุนแรงนี้ คือการหลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้ซึ่งควรได้รับการยืนยันการตรวจค้นหาโดยแพทย์เฉพาะทางโรคภูมิแพ้ และผู้ป่วยควรมียาแก้แพ้แบบรุนแรงติดตัวไว้ตลอดเวลา สามารถนำมาใช้ได้ทันทีที่เริ่มมีอาการก่อนที่จะมาพบแพทย์ ซึ่งบางครั้งอาจใช้เวลานานทำให้ผู้ป่วยช็อกระหว่างทางได้ ข้อมูลและประวัติการแพ้แบบรุนแรงจะช่วยให้แพทย์ที่ดูแลเลือกยาที่จะใช้รักษาได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงทีสามารถป้องกันความรุนแรงของการเกิดโรคต่อไปได้
สำหรับการป้องกันง่ายๆ สำหรับตัวผู้ป่วยเอง
                จะต้องตระหนักถึงอันตรายของภาวะนี้ ทราบวิธีปฏิบัติตัวและได้รับการรักษาที่ถูกต้อง บางคนรู้ตัวเองว่าแพ้อะไรแต่คิดว่าไม่เป็นไร หรือหายได้เองแล้วไปรับสารนั้นซ้ำ ก็อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้
ภาวะการแพ้แบบรุนแรง
 

ศูนย์กุมารเวช อาคาร 1 ชั้น 3 โทร.02-2717000 ต่อ 10310-11