วัคซีน "ไข้เลือดออก" ชนิดแรกของโลก 3 เข็ม คุมได้ยาว 6 ปี
Created Date : 23-ต.ค.-2561
title        ที่ผ่านมาเราสูญเสียกันมาเท่าไรแล้ว กับ โรคไข้เลือดออกสูญเสียชีวิตของคนที่เรารัก เสียทั้งเวลา เสียทั้งค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษาดูแล ...จะดีกว่าไหม? ถ้าเรามีโอกาสป้องกันไม่ให้โรคนี้เกิดขึ้นกับตัวเราและคนที่เรารัก

STOP DENGUE!!

ไข้เลือดออก มีวัคซีนป้องกันแล้ว .. 

       ปัจจุบัน เป็นที่น่ายินดีที่มีการ คิดค้น “วัคซีนไข้เลือดออก” เกราะป้องกัน Dengue virus   ได้แล้ว ซึ่งประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก นี้สามารถ ป้องกันไข้เลือดออกได้ 65.6% ลดอัตราการนอนและค่าใช่จ่ายโรงพยาบาล 80.8%  ลดความรุนแรงของโรค 92.3%  และที่สำคัญคือ ลดและลดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต Untitled-1
       วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ชื่อว่า Chimeric Yellow fever Dengue Tetravalent Dengue Vaccine (CYD-TDV) ได้รับการขึ้นทะเบียนที่ประเทศเม็กซิโก เป็นประเทศแรกของโลก เมื่อปลายปี พ.ศ. 2558 และเมื่อต้นปีพ.ศ. 2559 ประเทศฟิลิปปินส์ได้ขึ้นทะเบียนวัคซีนชนิดนี้ เป็นประเทศแรกในทวีปเอเชีย  ขณะนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วจาก 13 ประเทศทั่วโลก รวมถึงไทย เปิดให้ฉีดป้องกันแล้ว (กลางเดือน มกราคม พ.ศ. 2560) วัคซีนไข้เลือดออกนี้เป็นวัคซีนแรกและชนิดเดียวของโลกในขณะนี้ที่สามารถครอบคลุมไวรัสเด็งกี่ได้ทั้ง 4 สายพันธุ์ ได้รับการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม ทำให้ได้เป็นไวรัสลูกผสมระหว่างไข้เลือดออกและไข้เหลือง (Y17D) โดยไวรัสจะถูกทำให้อ่อนฤทธิ์ลง ใช้ป้องกันโรคไข้เลือดออกได้และไม่เกิดผลข้างเคียงที่รุนแรง

เหมาะสำหรับใคร : สามารถฉีดได้ในกลุ่มอายุ 9-45 ปี ที่อาศัยในบริเวณที่มีการแพร่ระบาดของโรค  และบุคคลที่เคยมีประวัติเป็นไข้เลือดมาแล้ว

Untitled-1 ทั้งนี้การฉีดวัคซีนไข้เลือดออกจะฉีด ทั้งหมด 3 เข็ม เว้นระยะ 6 เดือน ในการฉีดแต่ละครั้ง ซึ่งจะสามารถควบคุมโรคไข้เลือดออกได้นาน 5-6 ปี โดยกลุ่มที่จะวางแผนตั้งครรภ์ควรคุมกำเนิดอย่างน้อย 1 เดือนก่อนฉีดวัคซีนเข็มแรก และ 1 เดือนหลังจากฉีดวัคซีนเข็มสุดท้าย เนื่องจากยังไม่มีการศึกษาในหญิงตั้งครรภ์ ด้านข้อจำกัดของผู้ที่ไม่ควรรับวัคซีนตัวนี้ คือ คนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง กำลังรับยากดภูมิ กำลังรับเคมีบำบัด มีเชื้อ HIV กำลังตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตร

 มีความปลอดภัยมาก

สามารถควบคุมการเกิดไข้เลือดออกได้จริง ด้านข้อมูลการศึกษาที่ได้จากอาสาสมัคร  อายุ 2-14 ปี จำนวน 10,275 คน จาก 5 ประเทศ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม อินโดนีเซีย และไทย โดยให้วัคซีนทั้งหมด 3 เข็ม พบว่า ที่ 25 เดือน จากวัคซีนเข็มแรก สามารถป้องกันโรคไข้เลือดออก ทุกสายพันธุ์ได้ 56.5% ขณะเดียวกันอาสาสมัคร จาก 5 ประเทศในอเมริกาใต้ ได้แก่ โคลัมเบีย เม็กซิโก ฮอนดูรัส เปอร์โตริโก และ บราซิล จำนวน 20,869 คน ที่มีอายุ 9-16 ปี  วัคซีนมีความสามารถในการป้องกันไวรัสเดงกีได้ทุกสายพันธุ์ 60.8 %  และในแต่ละสายพันธุ์ได้แตกต่างกัน

  • สายพันธุ์ที่ 1 ได้ 58.45%
  • สายพันธุ์ที่ 2 ได้ 47.1%
  • สายพันธุ์ที่ 3 ได้ 73.6%
  • สายพันธุ์ที่ 4 ได้ 83.2%
อย่างไรก็ตาม พบว่าอาสาสมัครที่มีภูมิคุ้มกันต่อไวรัสเดงกีมาก่อน หรือเคยเป็นไข้เลือดออกมาแล้ว เมื่อได้รับวัคซีนแล้วจะสามารถป้องกันการติดเชื้อเดงกีได้ดีกว่าอาสาสมัครที่ไม่มีภูมิคุ้มกันมาก่อน โดยป้องกันได้ 81.9% และ 52.5% ตามลำดับ

ไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะไม่ป้องกัน .....ในเมื่อเราสามารถป้องกันได้

กุมารเวช อาคาร 1 ชั้น 3 โทร. 02-2717000 ต่อ 10310-11