โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
04-ก.ค.-2562